22.4 C
Brno
Čtvrtek, 1 června, 2023

Kapesné pro děti a jeho nové trendy

Někteří lidé se o financích baví rádi,...

Princip mlčenlivosti v mediaci: na koho se vztahuje?

Mezi základní principy uplatňované v rámci mediace...

Rychlá půjčka pro podnikatele jako řešení finančních problémů

Pro mnoho živnostníků a podnikatelů může každý...

Jaké máme pracovní víza pro cizince

Cizinec, který chce v Česku legálně pracovat, potřebuje povolení. Které typy povolení v současné době existují?

Kdo potřebuje povolení k práci v ČR

Pracovní povolení pro cizince je nutné zaopatřit za předpokladu, že se jedná o zahraniční příslušníky, kteří jsou definováni jakožto občané třetích zemí. To znamená, že jde o země mimo EU/EHP a Švýcarska, jak přímo oficiálně přináší výklad této problematiky tuzemské ministerstvo práce a sociálních věcí.

U cizinců ze zemí EU je situace odlišná, neboť jim současná legislativa zakládá práva ve shodě s obyvateli ČR. V praxi to znamená, že žádné pracovní povolení jednoduše nepotřebují. Limitována není délka pobytu ani jeho účel. Občané členských zemí Evropské unie tedy mohou v Česku být libovolně zaměstnaní, podnikat i studovat.

Které typy povolení cizinec potřebuje?

Jak vysvětluje opět tuzemské ministerstvo práce, cizinec v takovém případě potřebuje povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

A to primárně v případě, že se do Česka vydá na dobu delší než 90 dnů. V případě, že plánuje na českém území setrvat dobu kratší, vyřídit si musí krátkodobé pracovní vízum. Cizinec si rovněž může požádat o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání. Platnost takového víza je pak delší než 90 dnů, ale ne delší než 6 měsíců.

Specifický typ dále představuje tzv. mimořádné pracovní vízum. To je opět určeno pro delší pobyty v délce 90 dnů a více a vydává se navíc pouze pro vybrané druhy profesí ve stanovených sektorech zařazených v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE):

  • 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
  • 02 Lesnictví a těžba dřeva
  • 10 Výroba potravinářských výrobků
  • 11 Výroba nápojů

V čem tkví hlavní rozdíl jednotlivými druhy povolení

Rozdíl mezi jednotlivými povoleními tkví i v tom, kdo a za jakých okolností může o jejich vydání požádat.

Krátkodobé pracovní vízum je tak určeno pouze pro konkrétního zaměstnavatele. Cizinec, který má zajištěn tento typ víza, proto nemůže změnit zaměstnavatele. Běžně se vydává pro potřeby sezónního zaměstnávání stejně jako již zmíněná pracovní víza dlouhodobá.

O mimořádné pracovní vízum mohou na základě nařízení vlády žádat nyní pouze občané Ukrajiny, a to pouze na zastupitelském úřadu ČR ve Lvově. Termíny pro podání žádostí se přidělují a na žádosti jsou stanoveny kvóty.

Modrá a zaměstnanecká karta se běžně vydávají jako povolení k dlouhodobému pobytu tzv. duálního charakteru zároveň umožňující legální pobyt v ČR i vykonávání zaměstnání. Modrá karta je navíc navázána na pracovní pozice s vysokou kvalifikací.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance se stejně tak řadí mezi povolení k dlouhodobému pobytu. Vydává se pro účely pracovní pozice manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl cizinec převeden.

Povolení k zaměstnání je naopak určeno těm cizincům, kteří nejsou držiteli zaměstnanecké nebo modré karty a současně nejsou ani držiteli povolení k dlouhodobému pobytu, které by v Česku vlastnili za jiným účelem, než je zaměstnání.

Reviews

Další články autora