22.4 C
Brno
Čtvrtek, 1 června, 2023

Kapesné pro děti a jeho nové trendy

Někteří lidé se o financích baví rádi,...

Rychlá půjčka pro podnikatele jako řešení finančních problémů

Pro mnoho živnostníků a podnikatelů může každý...

Pokladní systém pro restaurace

Pokladní systém lze využít v celé řadě...

Princip mlčenlivosti v mediaci: na koho se vztahuje?

Mezi základní principy uplatňované v rámci mediace se řadí povinnost mlčenlivosti. Co to znamená a na koho se vztahuje? 

Jaké jsou základní principy mediace

Mediace dodržuje tři základní principy. Jedná se o povinnost mlčenlivosti, dobrovolnosti a nestrannosti. Právě povinnost mlčenlivosti je přitom klíčová k tomu, aby se strany sporu na mediace nebály říct opravdu cokoliv. Zároveň tak mohou vypustit veškeré emoce, aniž by se informace šířily někam dále.

TIP: Naučte se, jak řešit spory pomocí mediace. Připraví vás na to mediační kurz se srozumitelným výkladem. 

Povinnost mlčenlivosti je ukotvena v zákoně

Povinnost mlčenlivosti je ukotvena v zákoně o mediaci, a to konkrétně v § 9. Ten říká, že mediátor má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace. 

Zapsaný mediátor proto musí se všemi informacemi, které se v souvislosti s mediací dozvěděl, nakládat jako s důvěrnými. Přesto však existují určité výjimky, kdy tuto povinnost dodržovat nemusí. Jedná se o případy, kdy se například dozví o tom, že je na nějaké osobě pácháno násilí. V takové situaci pro něj platí oznamovací povinnost, stejně jako pro jakéhokoliv jiného člověka.

Kdo musí povinnost mlčenlivosti dodržovat

Zákon o mediaci ukládá povinnost mlčenlivosti pouze zapsanému mediátorovi. Na nezapsaného mediátora, strany sporu ani další osoby, které se mediace účastní, tato povinnost neplatí. A to i když se mediačního jednání přímo účastní (například právní zástupci stran).

Co se stane při porušení povinnosti?

Pokud zapsaný mediátor povinnost mlčenlivosti poruší, může se postižená strana obrátit na Ministerstvo spravedlnosti a podat na tohoto mediátora stížnost. Zároveň může na mediátorovi požadovat náhradu škody, pokud nějaká v souvislosti s porušením této povinnosti vznikla. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz

Reviews

Další články autora