15.3 C
Brno
Čtvrtek, 1 června, 2023

Kapesné pro děti a jeho nové trendy

Někteří lidé se o financích baví rádi,...

Princip mlčenlivosti v mediaci: na koho se vztahuje?

Mezi základní principy uplatňované v rámci mediace...

Rychlá půjčka pro podnikatele jako řešení finančních problémů

Pro mnoho živnostníků a podnikatelů může každý...

Řešíte ve firmě, jak získat kapitál?

Podnikové dluhopisy mohou být vhodným řešením firemního financování. Jaké jsou jejich nejdůležitější přednosti a jak probíhá emise těchto dluhopisů?

Co je to dluhopis

Dluhopis se jinak nazývá taktéž obligace či bond a jedná se o druh cenného papíru. Společně s akciemi patří dokonce mezi nejvíce frekventované cenné papíry.

U dluhopisů může být pevně stanovená nejen jejich nominální hodnota, ale také jejich úrok neboli kuponový výnos. Pevný úrok však nemusí být definován vždy, někdy je i proměnlivý nebo žádný.

K čemu slouží? Dluhopis obecně představuje závazek emitenta vůči věřiteli. Je s ním spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení právě souvisejících výnosů. A to k předem určeným datům.

Nejčastěji dluhopisy vydávají zejména státy, samosprávné celky nebo firmy. Vydavatelem může být dokonce i soukromá osoba. Vydavatel finančního instrumentu se nazývá emitent. Vždy v dluhopisu musí být stanoven výnos (způsob jeho výpočtu, či částka), splatnost, identifikace subjektu a další náležitosti.

Jak využít financování dluhopisy v korporátní sféře

V případě, že se emitentem stává firma, jde o formu půjčování kapitálu. Věřitel si v principu za své prostředky dluhopis zakoupí. Naopak emitent získává tímto způsobem možnost dostat se ke kapitálu, který následně může použít na financování své činnosti. Podnikové dluhopisy lze považovat za nástroj střednědobého a dlouhodobého financování, který je vhodný pro větší i menší společnosti.

Korporátní dluhopisy tak z pohledu emitenta lze primárně chápat jako alternativu k tradičnímu bankovnímu úvěru. Oproti němu má však některé stěžejní výhody. Banka v první řadě provádí poměrně rozsáhlou analýzu bonity dlužníka, tedy jeho schopnosti splácet. Proces schvalování úvěru proto může být administrativně poměrně náročný i zdlouhavý z časového hlediska.

Zpravidla tímto způsobem lze získat i vyšší objem financí. Banka totiž posuzuje zajištění, které by ideálně mělo být majetkem, ale i historické výkony firmy a její ekonomické údaje.

Jak probíhá emise dluhopisů

První fází je fáze přípravná. Připravit je nutné nejprve tzv. emisní podmínky dluhopisů. Tyto emisní podmínky nepodléhají schvalování ČNB a zejména by měly obsahovat následující informace:

  • identifikace emitenta
  • jmenovitá hodnota dluhopisu
  • výnos
  • datum emise
  • datum splatnosti
  • druh dluhopisu
  • upisovací lhůta
  • emisní kurz
  • způsob a místo upisování
  • způsob oznamování konání schůze vlastníků dluhopisů

Aby emitent mohl nabízet dluhopisy veřejně, musí mít schválen tzv. prospekt. Ten by měl obsahovat potřebné informace, které potřebuje investor k tomu, aby se mohl zodpovědně rozhodnout ohledně potenciálních rizik plynoucích z nákupu.

U zajištěných emisí je nutné vytvořit i zajišťovací dokumentaci v podobě ručitelské smlouvy nebo smlouvy zástavní.

Distribuci dluhopisů může následně provádět sám emitent, případně další osoba. V takovém případě je nutné celý postup ošetřit opět smluvně. Investiční zprostředkovatele můžete ovšem využít, pozor, jen v případě, že máte vyhotoven prospekt. Technické zabezpečení emise může opět realizovat samotný emitent, případně tzv. manažer emise.

Realizační fáze obnáší přípravu emisních podmínek, vytvoření samotné dluhopisové listiny a přípravu smlouvy o úpisu dluhopisů a interního seznamu vlastníků. Chcete poradit s emisí dluhopisů či se dozvědět více? Kontaktujte nás na stránkách – https://parkerhill.cz/

Reviews

Další články autora